0

Plant2Plast är ett danskt produktions- och handelsföretag. Vi är en internationell organisation med filialer i Singapore och Kina, därför ser vi oss själva som en internationell aktör med möjlighet att forma den hållbara framtiden. Sedan grundandet 2006 har vi erbjudit ett brett utbud av engångsartiklar och take away-förpackningar till våra många trogna kunder. Plant2Plast spänner över en bred och resursstark organisation, där värderingar som trovärdighet, ärlighet, pliktuppfyllelse och lojalitet värdesätts. Genom dessa värderingar skapas den goda relationen med våra många handelspartners. Det är därför också viktigt för oss att vi har en slutprodukt som vi själva ansvarar för, då framtiden är viktig, inte bara för oss som företag utan även för kommande generationer.

Vår vision bygger också på att vi är medvetna om att inte alla traditionella produkter, verktyg och förpackningar kan tillverkas som 100% biologiskt nedbrytbara. Därför letar vi alltid efter nya vägar och försöker guida våra kunder till den mest hållbara lösningen. Därför tittar vi separat på flera olika segment inom CO²-utsläpp, återvinning och biologisk nedbrytbarhet, så att vi alltid kan leverera en lösning som lever upp till vår värdebas. Men vi är fast övertygade om att vi, om vetenskapen och resurserna utvecklas, så småningom kommer att kunna leverera fler och fler biologiskt nedbrytbara och miljövänliga alternativ än vad som finns idag.

Plant2Plast International

Majoriteten av våra varor kommer direkt från våra fabriker i Asien och från Europa. I våra olika industrizoner har vi en mycket nära relation med våra tillverkargrannar och vi betraktar oss därför som en stor familj. Det gör att vi har möjlighet att betjäna våra kunder med samma låga priser och höga kvalitet på alla våra produkter. Vi tillverkar 80 % av våra produkter själva, resterande 20 % kommer i första hand från våra industrizoner eller affärspartners i Europa

Vårt nära internationella arbete med våra avdelningar och partners gör att vi är säkrade med tillräckliga livsmedelsgodkännanden och certifikat och därför har vi livsmedelsgodkännanden för alla våra förpackningar som är lämpliga för livsmedel. Vi genomför regelbundna inspektioner av såväl våra egna fabriker som våra affärspartners, där vi säkerställer att lagstiftningen efterlevs, bland annat kontrollerar vi att arbetsmiljön är av tillräcklig kvalitet och att barnarbete är nolltolerant.

Då vi tillverkar det mesta av våra varor själva innebär det att vi kan leverera dessa direkt från fabriken till våra kunder. Alla mellanlänkar skärs bort, vilket ger det absolut vassaste priset. På så sätt säkerställer vi också vårt mål om minskade CO²-utsläpp, eftersom en CO²-neutral och hållbar framtid är en del av vår transportvision.

Produktkontrollen utförs av våra medarbetare placerade i Asien och Europa, som gör stickprov med jämna mellanrum, vilket säkerställer att produktionen alltid håller högsta kvalitet och möter våra kunders behov

Vi på Plant2Plast ser fram emot att leda vägen inom hållbarhet!