0

Om oss

Miljövänlighet

Vårt namn, Plant2Plast, kommer från processen att använda naturliga råvaror som ett alternativ till plast.

På Plant2Plast strävar vi därför efter att erbjuda det mest hållbara och miljövänliga alternativet till traditionella produkter. Därför jobbar vi hårt med att designa lösningar som är så miljövänliga som möjligt. I praktiken betyder det att vissa produkttyper inte är biologiskt nedbrytbara, men vi tittar därför extra på att göra produkten så C02-neutral som möjligt, använda återvinningsbara resurser som vår RPET och använda råvaror av bästa kvalitet.

Vi håller noga koll på marknaden och vad som kan utvecklas med nuvarande teknik, vilket är väsentligt för oss, då vi strävar efter att ha så många miljövänliga produkter som möjligt som möter och möter våra kunders behov.

Inom take-away har EPS-skum varit extremt populärt hittills. Men en ökande trend på den globala marknaden, där materialet har förbjudits inom flera områden, har lett oss på vägen mot ett miljövänligt alternativ. Sockerrörsfiber. Detta material är framställt av en restprodukt från sockerindustrin och är med sin starka struktur och sitt naturliga ursprung en utmärkt motsvarighet till EPS-materialet. De hållbara sockerrörsfibrerna är komposterbara och kan fås i många olika användningsformer. Vi är ständigt i ständig dialog med designteamet och kunderna för att utveckla nya lösningar med sockerrörsfibrer.

På Plant2Plast har vi sedan vår tidiga start fokuserat på att främja användningen av miljövänliga livsmedelsförpackningar. Vi har valt den inriktningen för att hållbarhet och kvalitet är en viktig del av företagets filosofi. Därför försöker vi också hela tiden utöka vårt utbud av miljövänliga förpackningar, så att kunderna har möjlighet att göra minst ett hållbart val.

För att understryka och visa våra många kunder, partners och kollegor vårt engagemang blev vi Plant2Plast FSC® C132484 certifierade 2017, och för att ytterligare betona vårt ansvar på området har vi på Plant2Plast ingått ett samarbete med WWF World Wildlife Fund i Danmark som tillförordnad företagssponsor till glädje och nytta för naturen.

Plant2Plast arbetar hårt för att säkerställa den bästa lösningen för våra kunder. Vi har många önskemål där vi inte kan erbjuda en helt biologiskt nedbrytbar produkt till våra kunder, eftersom ersättningsprodukten inte kan uppfylla samma specifikationer som deras tidigare använda produkter. Men vi arbetar därför inom detta segment för att erbjuda kunderna andra lösningar som är mer CO²-neutrala, återvinningsbara, miljövänliga och generellt hållbara.

Att erbjuda hög kvalitet går oftast på bekostnad av ett högre pris, och även om vi inte kommer att kompromissa med kvaliteten ser vi hela tiden till att fokusera på nya produktionsmetoder och nya material för våra standardprodukter, så att vi kan erbjuda kunderna en av de mest konkurrenskraftiga priser på marknaden.

Vi sätter alltid upp ett mål för oss själva så att vi säkerställer ökade framsteg inom hållbarhet. Därför arbetar vi utifrån några principer som är djupt integrerade i vår organisationskultur. Vi arbetar för att ständigt utöka vårt miljövänliga produktsortiment. Där vi fokuserar på att hitta fler och fler biologiskt nedbrytbara alternativ som ersätter de nuvarande redan hållbara lösningarna. Vi brinner för våra lösningar och därför arbetar vi ständigt med att själva ta fram dessa lösningar och designa dem internt, samt ge råd till kunder om deras idéer och design. Vi vill minska vårt CO²-avtryck, det gör vi genom att ständigt optimera våra processer, från design till transportsystem.

Vi försöker helga den hållbara bakgrunden till vårt namn. Genom att vägleda våra kunder att köpa miljövänliga förpackningar, så långt det är möjligt. Därför kämpar vi allt mer för att utöka vårt hållbara sortiment, så att vi en dag i framtiden kan erbjuda ett heltäckande biologiskt nedbrytbart, återvinningsbart och miljövänligt sortiment.

Vi ser fram emot vårt goda samarbete.

Företaget

Plant2Plast er en dansk produktions- og handelsvirksomhed. Vi er en international organisation med afdelinger i Singapore og Kina, derfor ser vi os, som en international aktør med mulighed for at præge den bæredygtige fremtid. Siden vores grundlæggelse i 2006 har vi tilbudt en lang række engangsartikler og take-away emballage til vores mange trofaste kunder. Plant2Plast spænder over en bred og ressourcestærk organisation, hvor der værdsættes værdier som troværdighed, ærlighed, pligtopfyldelse og loyalitet. Gennem disse værdier opstår det gode forhold til vores mange handelspartnere. Det er derfor også vigtigt for os, at vi har et slutprodukt, vi selv står inde for, da fremtiden er vigtigt, ikke kun for os som virksomhed men også for de kommende generationer.

Vores vison går også på, at vi er klar over at ikke alle traditionelle produkter, redskaber og emballager kan produceres som 100% bionedbrydeligt. Derfor søger vi altid nye veje og forsøger at vejlede vores kunde til den mest bæredygtige løsning. Derfor ser vi separat på flere forskellige segmenter inden for CO²-udledning, genanvendelse og bionedbrydelighed, så vi altid kan levere en løsning, der lever op til vores værdigrundlag. Men vi er i stræk overbevisning om, såfremt videnskaben og ressourcerne udvikles, vil vi på sigt kunne levere flere og flere bionedbrydelige og miljøvenlige alternativer, end der findes i dag.

Plant2Plast Internationalt

Plant2Plast är ett danskt produktions- och handelsföretag. Vi är en internationell organisation med filialer i Singapore och Kina, därför ser vi oss själva som en internationell aktör med möjlighet att forma den hållbara framtiden. Sedan vi grundades 2006 har vi erbjudit ett brett utbud av engångsartiklar och take-away-förpackningar till våra många trogna kunder. Plant2Plast spänner över en bred och resursstark organisation, där värderingar som trovärdighet, ärlighet, pliktuppfyllelse och lojalitet värdesätts. Genom dessa värderingar skapas den goda relationen med våra många handelspartners. Det är därför också viktigt för oss att vi har en slutprodukt som vi själva ansvarar för, då framtiden är viktig, inte bara för oss som företag utan även för kommande generationer.

Vår vision bygger också på att vi är medvetna om att inte alla traditionella produkter, verktyg och förpackningar kan tillverkas som 100% biologiskt nedbrytbara. Därför letar vi alltid efter nya vägar och försöker guida våra kunder till den mest hållbara lösningen. Därför tittar vi separat på flera olika segment inom CO²-utsläpp, återvinning och biologisk nedbrytbarhet, så att vi alltid kan leverera en lösning som lever upp till vår värdebas. Men vi är fast övertygade om att vi, om vetenskapen och resurserna utvecklas, så småningom kommer att kunna leverera fler och fler biologiskt nedbrytbara och miljövänliga alternativ än vad som finns idag.

Plant2Plast International

Majoriteten av våra varor kommer direkt från våra fabriker i Asien och från Europa. I våra olika industrizoner har vi en mycket nära relation med våra tillverkargrannar och vi betraktar oss därför som en stor familj. Det gör att vi har möjlighet att betjäna våra kunder med samma låga priser och höga kvalitet på alla våra produkter. Vi tillverkar 80 % av våra produkter själva, resterande 20 % kommer i första hand från våra industrizoner eller affärspartners i Europa

Vårt nära internationella arbete med våra avdelningar och partners gör att vi är säkrade med tillräckliga livsmedelsgodkännanden och certifikat och därför har vi livsmedelsgodkännanden för alla våra förpackningar som är lämpliga för livsmedel. Vi genomför regelbundna inspektioner av såväl våra egna fabriker som våra affärspartners, där vi säkerställer att lagstiftningen efterlevs, bland annat kontrollerar vi att arbetsmiljön är av tillräcklig kvalitet och att barnarbete är nolltolerant.

Då vi tillverkar det mesta av våra varor själva innebär det att vi kan leverera dessa direkt från fabriken till våra kunder. Alla mellanlänkar skärs bort, vilket ger det absolut vassaste priset. På så sätt säkerställer vi också vårt mål om minskade CO²-utsläpp, eftersom en CO²-neutral och hållbar framtid är en del av vår transportvision.

Produktkontrollen utförs av våra medarbetare placerade i Asien och Europa, som gör stickprov med jämna mellanrum, vilket säkerställer att produktionen alltid håller högsta kvalitet och möter våra kunders behov

Vi på Plant2Plast ser fram emot att leda vägen inom hållbarhet!

Størstedelen af vores varer kommer direkte fra vores fabrikker i Asien og fra Europa. I vores forskellige industrizoner har vi et meget nært forhold til vores fabrikant-naboer, og vi betragter os derfor som én stor familie. Dette betyder, at vi har mulighed for at servicere vores kunder med samme lave priser og høje kvalitet på samtlige at vores vare. Vi producerer 80% af vores produkter selv, de resterende 20% kommer primært fra vores industrizoner eller samarbejdspartnere i Europa

Vores tætte internationale arbejde med vores afdelinger og samarbejdspartnere betyder, at vi er sikret tilstrækkelige fødevaregodkendelser og certifikater, og derfor har vi fødevaregodkendelser på samtlige af vores emballageartikler, der er egnet til fødevarer. Vi udfører løbende kontrol af vores egne fabrikker såvel som vores samarbejdspartneres, hvor vi sørger for at lovgivningen overholdes, herunder undersøges at arbejdsmiljøet er af tilstrækkelig kvalitet, og børnearbejde er under en nul-tolerance-politik.

I og med vi producerer de fleste af vores varer selv, betyder det at vi kan levere disse direkte fra fabrikken til vores kunder. Alle mellemled er skåret væk, hvilket medfører den absolut skarpeste pris. Samt, sikre vi os på denne måde vores mål om mindsket CO²-udledning, da en CO²-neutral og bæredygtig fremtid er en del af vores transport vision.

Produktkontrollen bliver udført af vores medarbejdere lokaliseret Asien og Europa, der udfører stikprøver med jævne mellemrum, hvilket sikrer at produktionen hele tiden er af højeste kvalitet og lever op til vores kunders behov

Vi hos Plant2Plast glæder os til at vise vejen indenfor bæredygtighed!

CSR

Ett socialt ansvar

Vår vision och uppdrag kring det ansvar vi har gentemot natur och miljö är oerhört viktigt för oss, men ett mycket viktigt område som är kärnan för att vi ska kunna leverera hållbara lösningar är det stora sociala ansvar vi tar. Vi tar ansvar för våra medarbetare och ser till att Plant2Plast inte bara grundas för att göra miljön bättre utan också människor. Vi arbetar utifrån FN:s Global Compacts 10 principer, där vi hjälper till att visa ansvar kring de ökande utmaningar som är förknippade med ökande globalisering. Vi visar initiativ kring detta genom att säkerställa grundläggande arbetstagarrättigheter, miljö, mänskliga rättigheter och anti-korruption i vårt dagliga arbete som tillverkare, leverantör och kollegor.

Det är viktigt för oss att visionen om att sprida miljövänliga livsmedelsförpackningar inte lyckades på bekostnad av människor. För att säkerställa att produktions- och arbetsförhållandena uppfyller våra, kundernas och de internationella kraven genomför vi regelbundet inspektioner hos våra underleverantörer i hela Europa och Asien. Vidare har vi dokumentation och en försäkran om att våra leverantörer och affärspartners i både Europa och Asien inte använder sig av illegala eller oetiska arbetsformer som strider mot våra egna, EU:s eller FN:s direktiv.

Intressenter & ansvar i förgrunden

Vi levererar till både stora och små företag, grossister, kommuner och event. Vår kundkrets finns främst i Danmark. Även om vår kundkrets främst finns i Skandinavien, levererar vi även varor till hela världen. I vårt företag värdesätter vi ett ansvarsfullt och transparent arbetssätt bland våra medarbetare. Det är viktigt för oss att vi alltid har målet för ögonen och det uppnås bäst genom att kommunicera transparent, ärligt och korrekt både externt och internt. Vi visar stort ansvar gentemot våra kunder, då vi vill värna deras intressen, och därför vill vi alltid leva upp till deras förväntningar och önskemål gällande sekretess.

Vi deltar regelbundet på mässor runt om i Europa och Asien för att hitta inspiration till nya idéer, men också för att hitta utmaningar i andras vardag som vi kan hjälpa till med. För att sprida användningen av hållbara livsmedelsförpackningar är det viktigt att vara flexibel och därmed också kunna erbjuda den bästa kundlösningen genom specialdesignade produkter och skräddarsydda lösningar. Därför är vi alltid redo att utveckla idéer och designa nya spännande produkter för kunderna. Om kunderna därför har en bra idé, en design eller ett koncept som de skulle vilja diskutera eller förverkliga, ställer vi oss gärna till förfogande och erbjuder vår expertis. Samarbetet kring design och konceptutveckling är viktigt för oss, så att vi tillsammans kan skapa önskad lösning. Det är kunden själv som bestämmer produktens materialtyp, men vi kommer att fortsätta arbeta så långt det är möjligt för att förbereda det hållbara alternativet för att vara den bästa kundlösningen. Miljö och kvalitet går hand i hand.

Produkt- och livsmedelssäkerhet

I all affärsverksamhet är det viktigt att säkerheten är på topp och det gäller inte minst livsmedel och livsmedelsförpackningar. Det är en fråga vi tar på största allvar och därför ser vi till att ha dokumentation eller försäkran från respektive leverantör om att säkerhetsvillkoren uppfyller EU:s regelverk. Om kunder köper en produkt av oss kan de om så önskas förses med bevis på att våra och våra partners produkter följer EU-kommissionens direktiv och föreskrifter för material avsedda för kontakt med livsmedel, inklusive artiklarna:

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 av den 27 oktober 2004 om material och föremål avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG

Förordning nr 822 av den 26 juni 2013 om material i kontakt med livsmedel

Kommissionens förordning (EG) nr. 2023/2006 av den 22 december 2006 om god tillverkningssed för material och föremål avsedda för kontakt med livsmedel.

Förordning nr 1077 den 19 september 2014 om auktorisation och registrering av livsmedelsanläggningar m.m.

På vår hemsida kan du hitta flera av våra livsmedelsdatablad och försäkran om överensstämmelse, som bevis på att våra produkter är kontrollerade och certifierade för att komma i kontakt med livsmedel.

Hos Plant2Plast är du säker på att du arbetar med en partner som är miljövänlig, etisk och lojal.

Karriär

Internationell miljö mitt bland åkrar och ängar.

På Plant2Plast arbetar vi alla utifrån ett specifikt mål: en hållbar framtid. Vi tror att detta endast kan uppnås med en organisationskultur där du som medarbetare har inflytande på att forma företagets hållbara utveckling. I ett världsomspännande företag får du arbetsredskapen och karriärverktygen från första dagen du går in genom dörren, dessa kommer att visa dig vägen inom ett stort internationellt nätverk i en mycket dynamisk och innovativ bransch.

Vi har ett öga för talang, därför ser vi också ett stort värde i kreativitet och kvalitet bland alla våra avdelningar. Hos oss får du alla viktiga verktyg för att utveckla din kompetens i en produktiv men informell arbetsmiljö, där trivsel, kamratskap och resultat går hand i hand.

I en dynamisk vardag ser vi ett värde i vår starka sammanhållning över avdelningarna, så att vi kan lyfta arbetsuppgifterna till vår extraordinära nivå, där ingen dag eller arbetsuppgift är den andra lik. Vi har många kontaktytor, det gör att du som medarbetare får många olika arbetsuppgifter som bidrar till att säkerställa din personliga utveckling.

Vi är säkra på att vårt förhållningssätt är det rätta, då vi tror att ditt välmående och utveckling på arbetsplatsen är lika viktigt som arbetet. Detta återspeglas också i våra många nöjda kunder som vi är i ständig dialog med.

Vi skapar en bättre framtid för dig. För naturen. Till alla.