0

Flexibilitet i framkant

Vi levererar till både stora och små företag, grossister, kommuner och event. Vår kundkrets finns främst i Danmark, men vi levererar även varor till bland annat: Norge och Singapore och många fler. I vårt företag värdesätter vi ett ansvarsfullt och transparent arbetssätt bland våra medarbetare. Det är viktigt för oss, så att vi alltid har målet för ögonen, och det uppnås bäst genom att kommunicera både externt och internt. Vi tar ansvar, även gentemot kunderna, därför är det viktigt att vi respekterar kundens önskemål om konfidentialitet gällande deras produkter.

Vi deltar regelbundet på mässor runt om i Europa och Asien för att hitta inspiration till nya idéer. För att sprida användningen av hållbara livsmedelsförpackningar är det viktigt att vara flexibel och därigenom också kunna erbjuda den bästa kundlösningen genom specialdesignade produkter. Därför är vi alltid redo att utveckla idéer och designa nya spännande produkter för kunder. Därför, om kunderna har en bra idé, en design eller ett koncept som de skulle vilja diskutera eller förverkliga, ställer vi oss gärna till förfogande och
erbjuder vår expertis. Vi samarbetar kring design och konceptutveckling så att vi tillsammans kan skapa den önskade produkten. Det är kunden själv som bestämmer produktens materialtyp, men vi kommer att fortsätta arbeta så långt det är möjligt för att förbereda det hållbara alternativet för att vara den bästa kundlösningen. Miljö och kvalitet går hand i hand.

På Plant2Plast har vi sedan vår tidiga start fokuserat på att främja användningen av miljövänliga livsmedelsförpackningar. Vi har valt den inriktningen för att hållbarhet och kvalitet är en viktig del av företagets filosofi, varför vi också hela tiden försöker utöka vårt utbud av miljövänliga förpackningar, så att kunderna får möjlighet att göra ett hållbart val. 2017 blev Plant2Plast FSC® C132484-certifierad, fråga efter våra FSC-certifierade produkter. För att understryka vårt fokus på området har vi på Plant2Plast ingått ett samarbete med WWF World Nature Foundation i Danmark som
tillförordnad företagssponsor till glädje och nytta för naturen.

Även om vi försöker erbjuda hållbara alternativ, inser vi att vårt utbud inte är det
består uteslutande av biologiskt nedbrytbart och miljövänligt material. För kunder som helt enkelt letar efter ett billigt plastalternativ erbjuder vi även plastprodukter tillverkade av mineralolja. Detta inkluderar även produkter som endast kan tillverkas av plast.

Vi kommer dock att fortsätta att ge råd om och erbjuda mer hållbara produkter som den bästa kundlösningen så långt som möjligt.

Att erbjuda hög kvalitet kostar vanligtvis ett högre pris, och även om vi inte kompromissar med kvaliteten ser vi hela tiden till att fokusera på nya produktionsmetoder och nya material för våra
standardvaror, så att vi kan erbjuda kunderna ett av de mest konkurrenskraftiga priserna på marknaden.

För oss är det viktigt att jobba framåt, därför har vi satt upp några årliga mål för vad vi vill uppnå.
Vårt mål är att sprida användningen av hållbara livsmedelsförpackningar. Vi kommer att göra detta på huvudsakligen fyra sätt:

Vi kommer att utöka vårt miljövänliga produktsortiment med minst 10 %.
Vi kommer att ta fram och utveckla nya egendesignade produkter från hållbara material.
Vi kommer att fortsätta arbeta för att erbjuda nya och befintliga kunder hållbara produkter som den bästa kundlösningen.
Vi kommer att minska vårt CO2-avtryck genom att omfattande effektivisera vårt leverans- och transportsystem genom t.ex. paketlösningar och logistiska förbättringar.

Ett socialt ansvar

Även om miljön är ett viktigt fokus för oss, är vårt sociala ansvar gentemot medarbetarna också otroligt viktigt för oss. FN:s Global Compact är ett världsomspännande initiativ om företags ansvar gentemot sina anställda och syftar till att involvera privata företag i att lösa de problem som uppstår både socialt och miljömässigt till följd av den ökande globaliseringen. Det är ett initiativ vi stödjer och vi gör detta genom att implementera principerna kring grundläggande arbetstagares rättigheter, miljö,
mänskliga rättigheter och anti-korruption i vår dagliga verksamhet.
Det är viktigt för oss att visionen om att sprida miljövänliga livsmedelsförpackningar inte lyckades på bekostnad av människor. För att säkerställa att produktions- och arbetsförhållandena uppfyller våra, kundernas och de internationella krav, genomför vi regelbundet inspektioner hos våra underleverantörer i Polen, Kina, England mm. Vidare har vi dokumentation och en försäkran om att våra leverantörer och samarbetspartners i både Europa och Asien inte använder sig av illegala eller oetiska former av arbetsstruktur som strider mot våra egna, EU- eller FN-direktiv.

Produkt- och livsmedelssäkerhet

I all affärsverksamhet är det viktigt att säkerheten är på topp och det gäller inte minst livsmedel och livsmedelsförpackningar. Det är en fråga vi tar på största allvar och därför ser vi till att ha dokumentation eller ett uttalande från respektive leverantör om att säkerhetsvillkoren uppfyller EU:s regelverk. Om kunder köper en produkt av oss kan de, om så önskas, förses med bevis på att våra produkter och våra partners produkter överensstämmer med EU-kommissionen
direktiv och förordningar för material avsedda att komma i kontakt med livsmedel, inklusive artiklarna:

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 av den 27 oktober 2004 om material och föremål avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG
Förordning nr 822 av den 26 juni 2013 om material i kontakt med livsmedel
Kommissionens förordning (EG) nr. 2023/2006 av den 22 december 2006 om god tillverkningssed för material och varor avsedda att komma i kontakt med livsmedel
Förordning nr 1077 den 19 september 2014 om auktorisation och registrering av livsmedelsanläggningar m.m.

På vår hemsida kan du hitta flera av våra livsmedelsdatablad och försäkran om överensstämmelse, som bevis på att våra produkter är kontrollerade och certifierade för att komma i kontakt med livsmedel.

Handlar du hos Plant2Plast kan du vara säker på att du handlar med ett företag som arbetar både etiskt och miljövänligt.

Vi ser fram emot ett bra samarbete.