Försäljnings- och leveransvillkor
Följande försäljnings- och leveransvillkor för Plant2Plast A/S (hädanefter "Plant2Plast") gäller vid försäljning av varje vara och/eller tjänst från Plant2Plast, om detta inte uttryckligen undantagits eller modifierats genom annat skriftligt avtal.
Kundens upplysningar om särskilda eller generella villkor i utbudsmaterial, order, accept, köpvillkor etc. anses inte som ett frångående av dessa villkor, om inte Plant2Plast skriftligen accepterat undantagen.

Produktinformation
På plant2plast.se redovisas varans viktigaste egenskaper. För ytterligare information eller frågor om förekommande uppgifter, kontakta oss via e-post på post@plant2plast.se
Du kan även se våra tekniska datablad längst bak i katalogen.

Produktinformation
Variation i produkterna kan förväntas, då delar av produkterna framställs av naturliga material och/eller härstammar från olika batchar/upplagor, och det tolereras därför en variation i både storlek, volym, färg, dimensioner, tjocklek, vikt och tryck.

Observera att våra produkters dimensioner definieras av våra fabrikers produktionsstandarder. 
Eventuella avvikelser kring mått avgörs utifrån våra måttstandarder. 

För mer information eller förfrågningar gällande specifika mått ombeds kunden kontakta oss direkt.
Plant2Plast skickar gärna varuprover på utvalda produkter så långt det är möjligt. Försändelsen betalas av mottagaren.

Beställning och kontaktinformation

Plant2Plast A/S
CVR/SE: 38740962
Tel.: (+45) 64 65 32 77
E-post: post@plant2plast.dk
Nellemosevej 14, 5683 Haarby, Danmark

Leverans
Plant2Plast levererar som utgångspunkt enbart till företagsadresser.
Vid leverans till privata adresser kommer paket skickas till närmaste paketutlämningsställe, om det inte finns någon person på plats som kan ta emot varan/varorna.
Kunden är sedan själv ansvarig för avhämtning på utlämningsstället.

Beräknad leveranstid för standardvaror är inom 1 - 2 vardagar efter beställning. Vi förbehåller oss utsålda varor och prisändringar.
Fri frakt vid leverans till grossister och privatpersoner vid köp för över kr. 1 000 exklusive moms och eventuella specialavgifter. Gäller endast för brofasta öar. Erbjudandet gäller endast för en leveransplats per order.
Levereras inte godkända utbytespall vid leverans, faktureras köpet för utbytespallar motsvarande 100 kr per styck exklusive moms.

Plant2Plast betalar inte för extra leveranskostnader om

1.     en felaktig leveransadress har uppgetts.

2  mottagaren inte har möjlighet att ta emot paketet vid leverans.

Alla ordrar levereras som standard mellan kl. 08-16. Om det angetts öppettider vid orderflaggningen kommer det görs försök att leverera inom öppettiderna. Detta är dock inte någon garanti. Om försändelsen inte kan levereras till mottagaren kommer detta aviseras genom en avi i brevlådan med relevant kontaktinformation. Det är sedan mottagarens ansvar att kontakta transportföretaget och avtala en ny leverans eller avhämtning av ordern.
Plant2Plast ansvarar inte för försenade leveranser till följd av detta.

Om förpackningen är skadad och/eller det är fel på försändelsen, ska detta noteras på fraktsedeln vid mottagandet av förpackningen. Det krävs att mottagaren får en underskrift från budet som bevis. 
Dessutom ska framställas bilddokumentation på skadan. Plant2Plast ska meddelas om skada och/eller fel i försändelsen senast 3 dagar efter mottagandet.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av lägsta pris för fraktfri leverans.

Priser och betalning 
Alla våra priser redovisas i ExWork, om inget annat avtalats med den enskilda kunden. Alla angivna priser är inklusive avgifter om inget annat redovisas, härunder avgifter och punktskatter, och exklusive moms. Med förbehåll för prisändringar på avgifter.

Betalning av faktura ska ske inom 8 dagar från leverans, om inget annat avtalats med Plant2Plast.
Förfallna fakturor kan beläggas med förseningsavgift med en räntesats på 1,5 procent.
Förstagångsköpare ska vid val av faktura betala det fakturerade beloppet innan varorna kan skickas.

Skadade varor och reklamationsrätt 
Mottagna varor bör omedelbart kontrolleras för eventuella skador och brister. Finns synliga skador på den levererade varan har köparen skyldighet att anteckna detta på fraktsedeln och bifoga bilder på de skadade varorna. Vägras mottagande av den/de skadade varan/varorna ska eventuell reklamation meddelas Plant2Plast före retur, och senast 14 dagar efter mottagandet av varan. Plant2Plast ersätter inte varor som förlorats eller försenats till följd av force majeure.

Plant2Plast ersätter inte indirekta tapp, varken till följd av förlorad leverans eller retur av varor. 
Plant2Plast kan inte hållas ansvariga för eventuella konsekvenser av användningen av våra produkter och informationen, härunder härledda krav och konsekvensförluster.

Returvaror
Kontakta oss för en retur på antingen mejl eller telefon, och informera om de returnerade varorna. Retur av varor ska ske senast 14 dagar efter mottagandet. Varan ska returneras obruten och i oskadat originalemballage.
Vid varuretur ska dokumentation uppvisas för de(n) ursprungliga ordern/ordrarna.

Returneras varor utan att Plant2Plast kontaktats i förväg, eller om varan returneras i skadat skick, förbehåller vi oss rätten att avvisa mottagandet och kreditera varan. Retur av öppnade förpackningar krediteras inte om det finns synliga tecken på användning och/eller att delar av varorna är borttagna från förpackningen. Vi lägger inte på några administrationsavgifter för upprättandet av kreditnotor. Plant2Plast krediterar inte specialdesignade produkter eller produkter med kundens egen logga.

Om en vara returneras på grund av ett fel från Plant2Plasts sida, täcker vi hela krediteringsbeloppet för varan/varorna. Detta förutsatt att felet meddelats Plant2Plast senast 3 arbetsdagar efter mottagandet av varan/varorna.

Kundavtal och särskilda priser
Kundavtal ingångna med Plant2Plast är exklusivt förbehållet den enskilda kunden eller företaget.
Information om inloggning, åtkomstkoder och priser är därför enbart förbehållet den enskilda kunden eller företaget och får inte vidarebefordras till andra parter.

Villkor på plant2plast.dk ersätter sälj- och leveransvillkor för alla tidigare villkor i kataloger utgivna av Plant2Plast.

*Fri Frakt sker endast vid kôp av standardpris om inte annat avtalats