Cookie och Sekretesspolicy

Introduktion
När du besöker vår webbplats samlas det in uppgifter om dig som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll och för att öka värdet av de annonser som visas på sidan. Om du inte vill att det samlas in uppgifter bör du radera dina cookies (se vägledning) och undvika vidare användning av webbplatsen. Nedan redovisar vi vilken information som samlas in, syftet med den och vilka tredjeparter som har tillgång till den.


Cookies
Webbplatsen använder ”cookies”, som är en textfil som sparas på din dator, mobil eller motsvarande, med målet att känna igen den, minnas inställningar, genomföra statistik och målrikta annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig kod som t.ex. virus.

Det är möjligt att radera eller blockera cookies. Se vägledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Om du raderar eller blockerar cookies kommer annonser bli mindre relevanta för dig och visas oftare. Du kan dessutom riskera att webbplatsen inte fungerar optimalt, samt att det finns innehåll du inte får tillgång till.

Webbplatsen innehåller cookies från tredjepart som i varierande utsträckning kan omfatta:

  • Hotjar
  • Google Analytisk


Personuppgifter 


Allmänt

Personuppgifter är all slags information som på ett eller annat sätt kan härledas till dig. När du använder vår webbplats samlar vi in och hanterar en mängd sådan information. Det sker t.ex. vid allmän åtkomst av innehåll, när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller abonnent, övrig användning av tjänster eller gör köp via webbplatsen.

Vi samlar in och hanterar normalt följande typ av uppgifter: Ett unikt ID och tekniska upplysningar om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk placering samt vilka sidor du klickar på (intressen). I den omfattning du själv ger uttryckligt samtycke därtill och själv fyller i uppgifterna hanteras dessutom: Namn, telefonnummer, e-post, adress och betalningsuppgifter. Det sker normalt i samband med upprättandet av inloggning eller vid köp.

Syfte
Uppgifterna används för att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som mest sannolikt är relevanta för dig, för att registrera dina köp och betalningar, samt att kunna leverera de tjänster du efterfrågat, som t.ex. att skicka nyhetsbrev till dig. Dessutom använder vi uppgifterna för att optimera våra tjänster och innehåll.


Lagringstid
Uppgifterna sparas under den tid det tillåts i lagstiftningen, och vi raderar dem när de inte längre behövs. Perioden beror på uppgifternas karaktär och anledningen till att de sparas. Det är inte möjligt att ange en allmän tidsram för när information raderas.


Vidarebefordring av uppgifter
Data om din användning av webbplatsen, vilka annonser du får och eventuellt klickar på, geografisk placering, kön och åldersgrupp m.m. vidarebefordras till tredje part i den omfattning dessa uppgifter är kända. Du kan se vilka tredjeparter det gäller i avsnittet om "Cookies" ovan. Uppgifterna används för målriktning av annonser.

Vi använder dessutom ett antal tredjeparter för lagring och hantering av data. Dessa hanterar uteslutande uppgifter på våra vägnar och får inte använda dem för egna syften.

Vidarebefordring av personuppgifter som namn och e-post etc. kan endast ske om du ger ditt samtycke till detta.

Invändningar och klagomål
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig. Du kan dessutom närsomhelst göra invändningar mot att uppgifterna används. Du kan även återkalla ditt samtycke till att personuppgifter hanteras om dig. OM de uppgifter som hanteras om dig är felaktiga har du rätt att de korrigeras eller raderas. Invändningar kring detta kan ske till: post@plant2plast.dk. Om du vill klaga på vår hantering av dina personuppgifter, har du även möjlighet att kontakta Datatilsynet.Utgivare
Webbplatsen ägs och publiceras av:

Plant2Plast A/S
CVR: 38740962

Nellemosevej 14
5683, Haarby
Telefon: 64 65 32 77
E-post: post@plant2plast.dk